Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Spoedzorg thuis
spoedzorg thuis

Er is sprake van spoedzorg of spoedopvang als u zelfstandig woont, plotseling thuiszorg of opvang nodig heeft en de situatie binnen een of twee dagen onhoudbaar zal zijn of al is. Er is dan dus een crisissituatie. Ook is er sprake van spoedzorg thuis of spoedopvang als u na een ziekenhuisopname uit het ziekenhuis mag, maar nog niet naar huis kunt zonder thuiszorg.

Spoedzorg wordt vaak geboden in een zorginstelling. Maar spoedzorg thuis is ook mogelijk. Dit kan gebeuren als u na een ziekenhuisopname het liefst zo snel mogelijk naar huis wilt. Ook kan er sprake zijn van spoedzorg indien uw mantelzorger plotseling niet beschikbaar is. Deze zorg is nooit gepland. De zorg en/of opvang is snel en onverwacht nodig. Het Verpleeg Collectief is bedreven om snel de zorg te realiseren zodat u niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven dan strikt noodzakelijk.

Indien u een Wlz indicatie al heeft kan deze na thuiskomt weer doorlopen. U kunt de zorg (deels) vergoeden vanuit de Wlz indicatie. Dit is afhankelijk van het aantal uren zorg die u nodig heeft. Wenst u meer zorg af te nemen dan de indicatie toe staat, dan kunt u deze zorg particulier inkopen.


Onderdak en begeleiding in een crisissituatie

In een 'maatschappelijke' crisissituatie zorgt de gemeente voor tijdelijk onderdak en/of begeleiding. Voorbeelden zijn:

  • Ouderen die na een ziekenhuisopname om praktische redenen nog niet naar huis kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de woning eerst aangepast moet worden.
    De opvang is dan niet om gezondheidsredenen nodig.

  • Als uw mantelzorger plotseling niet meer beschikbaar is.

.

Spoedzorg als de mantelzorger plotseling niet beschikbaar is

Als uw mantelzorger plotseling wegvalt, kan spoedzorg nodig zijn. Hoe dat wordt geregeld is afhankelijk van uw situatie.

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg?

U kunt tijdelijk opgenomen worden in een zorginstelling of thuis aanvullende thuiszorg inzetten middels particuliere zorg thuis. Indien u meer uren zorg inkoopt dan de indicatie toestaat komen deze zorgkosten voor eigen budget. Wel kunt u zorgkosten die u maakt, na aftrek van zorgkosten vergoed vanuit de Wlz, (gedeeltelijk) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Heeft u géén indicatie voor Wlz-zorg?

Kunt u zonder mantelzorg niet thuis blijven? Dan is uw gemeente verantwoordelijk voor spoedzorg (ook wel acute respijtzorg genoemd). Dit betreft altijd een tijdelijke opname. Biedt uw mantelzorger u verzorging en/of verpleging, aanvullend op wijkverpleging? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige voor extra uren wijkverpleging. Dit valt onder de zorgverzekering.