Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

24-uurszorg thuis; Verpleeghuis vervangend

24-uurszorg thuis; 24 uurszorg is continue zorg thuis, dag en nacht, 7 dagen per week. Bij 24 uurszorg verblijft een zorgverlener, verpleegkundige of verzorgende, bij u in de nabijheid. Het kan zijn dat u deze zorg nodig heeft omdat de zorg nodig is op niet van te voren in te plannen tijden. Dat noemen we onplanbare zorgmomenten. Het kan zijn dat u of uw naaste niet zelf kan veranderen van houding, of hulp nodig heeft bij alle transfers zoals toiletbezoek of het opstaan uit een stoel. Deze zorg kan langdurig of tijdelijk nodig zijn. Onze zorgverleners passen zich aan de behoefte van de zorgvrager aan of dit nu tijdelijk ingezet dient te worden of voor onbepaalde tijd. Naast verzorgende en verplegende taken kunnen onze zorgverleners ook hulp verlenen bij het bestellen van hulpmiddelen en medicatie, het verzorgen van de was en de maaltijden. Daarnaast onderhouden ze contact met overige familieleden en andere medische disciplines als fysiotherapeuten, de huisarts of geriater indien dat gewenst is. 

Naast zorg bij lichamelijk letsel of ongemak is 24 uurszorg ook mogelijk indien er sturing nodig is indien er sprake is van dementie. Deze zorg kan nodig zijn omdat structuur ontbreekt of het dag - nachtritme hersteld dient te worden. De zorgverleners geven sturing zonder dat de client het gevoel heeft de regie over het eigen leven te verliezen. Vaak brengt de zorgverlener weer rust en regelmaat in huis. Ook worden de maaltijden verzorgd waardoor clienten weer goed en regelmatig eten. Doordat gewerkt wordt met kleine vaste zorgteam raken clienten gewend aan de zorgverlener zelfs zonder de zorgverleners bij naam te kennen. Deze vertrouwdheid zorgt vaak voor een goede verstandhouding waardoor achterdocht en weerstand afnemen. 

Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg verleent 24-uurszorg thuis. U hoeft met de inzet van 24-uurszorg thuis niet meer te verhuizen naar een verpleeginstelling, hoeveel zorg er ook nodig mocht zijn. Met de 24-uurs zorg thuis van Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kunt ervoor zorgen dat u thuis al de verzorging en verpleging krijgt die u of uw partner nodig heeft. Hierdoor kan een opname in een verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm voorkomen worden. Het Verpleeg Collectief verleent ook tijdelijke 24 - uurszorg indien er sprake is van zorg thuis ter overbugging van een opname of revalidatiezorg. 
 

Vaste zorgverleners , kleine zorgteams

24-uurszorg thuis24-uurszorg thuis

Er wordt in de 24 uurzorg thuis gewerkt met een vast zorgteam van professionele zorgverleners, verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6 en Verzorgenden IG. Hierdoor heeft u niet steeds wisselende zorgverleners in huis, maar wordt de zorg verleend door een vast zorgteam. Indien er vervanging van een zorgverlener nodig is door plotselinge uitval als ziekte zal deze zorgverlener worden vervangen door een ander lid van het vaste zorgteam. De zorgverleners wisselen elkaar op vaste tijden af.

 

Bij 24-uurzorg thuis bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week thuis alle verpleging en verzorging die de cliënt nodig heeft. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt met een klein, vast zorgteam per cliënt.

 

Persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en welzijn.

Het zorgteam verleent Persoonlijke Verzorging en Verpleging, maar is daarnaast ook begeleidend en verzorgt ook bijvoorbeeld afspraken met specialist of huisarts. Het zorgteam alarmeert familie of huisarts indien er signalen zijn dat de gezondheid achteruitgaat. De dagindeling wordt opgezet in samenwerking met de cliënt zelf of diens familie indien dit met de cliënt zelf niet meer mogelijk is. Daarnaast zijn onze zorgverleners bevoegd en bekwaam in het verlenen verpleegkundige zorg als : wond – en stomazorg, palliatieve zorg en wordt medicatie zo nodig verstrekt.

 

Naast verplegende en verzorgende taken verleent de zorgverlener ook 'hand – en spandiensten'. Dit houdt in dat er (samen met de cliënt) boodschappen worden gedaan, de maaltijd wordt bereid, de was wordt verzorgd en de ruimte om de cliënt heen schoon wordt gehouden. Het medicatiebeleid wordt uitgezet en de communicatie met apotheek, huisarts of specialist wordt verzorgd. 

 

24-uurs thuis continue zorg in de directe nabijheid

24 uurzorg wordt vaak ingezet indien er sprake is van onrust en het verlies van structuur of zelfzorg. Dit kan voorkomen indien de cliënt lijdt aan dementie als de ziekte van Alzheimer. Ook een lichamelijke oorzaak waardoor een cliënt zorgbehoevend is op niet planbare momenten kan ervoor zorgen dat er continue een zorgverlener in de directe nabijheid moet verkeren.

Daarnaast kiezen veel cliënten ervoor na ziekenhuis opname thuis te revalideren of indien behandeling niet meer mogelijk is, thuis te sterven.

 

Veelgestelde vragen