Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Heeft u langdurig intensieve zorg of toezicht nodig en is verpleeghuisopname eigenlijk noodzakelijk, maar u wilt liever thuis blijven wonen?

Dan komt u in aanmerking voor PGB zorg die wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Uw zorgkantoor regelt die WLZ-zorg.

Zorgkantoren werken in opdracht van de overheid. Die bepaalt jaarlijks welke zorg onder de WLZ valt en verdeelt het budget over de zorgkantoren in Nederland.

Nadat het C.I.Z. een indicatie voor zorg heeft afgegeven wordt deze indicatie doorgegeven aan het zorgkantoor. Deze bepaalt vervolgens wat de hoogte van het budget zal zijn waarmee particuliere thuiszorg kan worden ingekocht.

Wilt u de zorg zelf inkopen, waardoor u zelf bepaalt welke vaste zorgverleners de zorg verlenen en op welk tijdstip, dan kunt u kiezen voor PGB zorg.

Uw keuze voor een PGB geeft u of uw cliënt ondersteuner aan op het aanvraagformulier voor Langdurige Zorg. Het zorgkantoor zal u nu benaderen voor een ‘bewuste keuze gesprek’. Hierin wordt toegelicht wat de rechten en plichten zijn van de budgethouder. Ook wordt beoordeeld of de budgethouder of zijn vertegenwoordiger capabel is om het budget te beheren. Het zorgkantoor vraagt vervolgens om de modelovereenkomsten van opdracht en zorgbeschrijvingen met uw zorgverleners. Deze worden door het zorgkantoor gecontroleerd. Voor het verlenen van professionele particuliere thuiszorg gelden maximaal gestelde tarieven. De tarieven van het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg vallen ruim onder deze maximaal gestelde tarieven. U kunt derhalve meer zorguren inkopen voor uw geïndiceerde budget.

Het zorgkantoor controleert daarnaast middels de zorgbeschrijvingen of u de zorg inkoopt die is geindiceerd en of deze zorg kwalitatief verantwoord is. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt enkel gediplomeerde zorgverleners. Daarnaast worden de zorgverleners van het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg geselecteerd op ervaring, kennis en vaardigheden, voorkomen en flexibiliteit.

Heeft u meer vragen over tarieven van particuliere thuiszorg of over het aanvragen van een vergoeding voor particuliere thuiszorg klik hier.