Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Hoe kunt u een zorgindicatie aanvragen?

Bilijvende intensieve zorg ( chronische zorg) wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om die zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. Deze zorgindicatie wordt afgegeven in een zorgprofiel. Hiermee wordt aangegeven hoeveel uur Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel of Verpleging u nodig heeft. 
Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan het gaan om zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeghuis. U komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend 24-uurszorg 'in de nabijheid' of permanent toezicht nodig heeft. Zorg in de nabijheid is bedoeld voor mensen die zelf geen hulp kunnen inroepen, bijvoorbeeld omdat iemand aan alzheimer lijdt. In zo'n situatie moet er voortdurend begeleiding en verpleging in de buurt zijn. De thuiszorg is dan nodig op onplanbare zorgmomenten, doordat er bijvoorbeeld toezicht nodig is vanwege dwaalgedrag of valgevaar.
 

Indicatiebesluit

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is een onafhankelijk overheidsorgaan, zij stelt vast welke en hoeveel thuiszorg u nodig heeft en stelt dit vast in een indicatiebesluit. Als u langdurige verpleging en verzorging thuis nodig heeft, of naar een verpleeghuis gaat, moet u dus allereerst een zorgindicatie aanvragen. Voor het aanvragen van particuliere zorg aan huis is een indicatie voor zorg niet nodig, maar natuurlijk wel aan te raden aangezien u hiervoor een PersoonsGebonden Budget (PGB) kunt aanvragen. 


Aanvragen via het Verpleeg Collectief 

Hoe vraagt u een zorgindicatie aan? Wanneer zorgmomenten van de reguliere zorg niet meer voldoende zijn kunt u meer aanvullende zorg particulier aanvragen. De clientondersteuners van het Verpleeg Collectief kunnen u begeleiden met de aanvraag voor de indicatie bij het CIZ. U moet de aanvraag wel zelf ondertekenen. Op basis van de ingestuurde gegevens krijgt u of direct een besluit of komt er iemand van het CIZ bij u langs om uw situatie op te nemen.


Zelf aanvragen

U kunt ook zelf de aanvraag voor een zorgindicatie indienen, dit kan per post of online. U vult dan een aantal vragen in over uw gezondheid en persoonlijke situatie. Het CIZ vraagt u naar verschillende documenten, zoals de diagnose van uw arts. Ook kunt u uw regionale zorgkantoor bellen voor advies en ondersteuning.


Het zorgprofiel

U wordt alleen toegelaten in een verpleeghuis wanneer het CIZ daar een zogeheten zorgprofiel voor afgeeft. Dit is een globale omschrijving van de zorg die nodig is. De indicatie die u nodig heeft, heet "VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging". VV staat voor Verpleging en Verzorging. De zorgprofielen zijn onderverdeeld in psychogeriatrische zorg en somatische zorg. 

Binnen zes weken na de aanvraag ontvangt u een brief waarin staat op welke zorg u recht heeft en waarom. Dit heet het zorgprofiel. Ook staat in deze brief vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg, vanaf deze datum krijgt u de zorg die u inzet vergoed. Nadat het CIZ een zorgindicatie heeft afgegeven, sturen zij uw indicatiebesluit door naar het zorgkantoor in uw regio. U heeft dan de keuze voor een PGB waarmee u de zorg zelf inkoopt. Na ontvangst van uw dossier regelt het zorgkantoor in overleg met u, passende en goede zorg. De indicatie geldt in principe voor 'onbepaalde tijd', afhankelijk van het zorgprofiel. 

Als u niet in aanmerking komt voor een indicatie onder de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u in aanmerking komen voor een indicatie via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar, ZorgverzekeringsWet ( ZvW) 


Thuis blijven wonen hoeveel zorg ook nodig is. 

24-uurszorg krijgt u in principe in een verpleeghuis, maar dat kan ook thuis met particuliere zorg thuis. 24 uurszorg thuis wordt verleend in een 1 op 1 basis, u heeft dan een prive verpleegkundige of verzorgende in huis 24 uur per dag, 7 dagen per week. 24 uurszorg in een instelling betekent dat er een verzorgende aanwezig is in het huis en zij / hij haar aandacht moet verdelen over meerdere bewoners. 
 

Zorgindicatie, Aanvraag indicatie zorg