Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

pgb aanvragen

 

Overweegt u om particuliere thuiszorg en ondersteuning in te kopen met een PersoonsGebonden Budget?

Check wat u als budgethouder, of uw vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, ten minste moet weten en kunnen om met een PGB om te gaan. De overheid heeft enkele checkpunten opgesteld als reminder om te kijken of een PGB passend kan zijn. 

Indien een budgethouder zelf het budget niet kan beheren wordt er een vertegenwoordiger aangesteld of kunt u deze zelf aanstellen. 

 

Waar u een persoonsgebonden budget (PGB) aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft.
PGB toetsing

Chronische, langdurige zorg: PGB uit Wet langdurige zorg (WLZ).

Indien u langdurige intensieve zorg nodig voor de periode van minimaal een jaar kunt u een WLZ indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Na toekenning van een indicatie kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of particuliere zorg thuis.

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden.
Daarna nodigt het zorgkantoor u of uw gewaarborgde hulp uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het PGB een goede oplossing voor u is.

Onze cliëntondersteuners kunnen u helpen met het aanvragen van een indicatie voor thuiszorg en een PersoonsGebonden Budget ( PGB ).
U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener. U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het PGB voor u beheert. Dit is voor zorgprofielen Verpleging en Verzorging 5 en hoger verplicht. Deze vertegenwoordiger, heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
U mag geen behandeling betalen uit het PGB. Behandeling vindt altijd plaats binnen een zorginstelling.

 

Ondersteuning en begeleiding aan huis: PGB uit WMO.

Bij ondersteuning aan huis vanuit de WMO kunt u kiezen uit hulp in natura of een PGB. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit. 
De belangrijkste voorwaarden zijn: U moet duidelijk aangeven waarom u een PGB wilt. De gemeente kijkt of een PGB bij u past. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 

Verpleging en verzorging thuis: PGB uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een PGB. U vraagt het PGB aan bij uw zorgverzekeraar.  Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner van het Verpleeg Collectief die met u bekijkt of het PGB goed bij u past.