Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

In eerste instantie kunt u zich richten tot het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.) bij u in de omgeving.
Voor telefoonnummers en adressen van het C.I.Z. kunt u contact met ons opnemen of de informatie verkrijgen via de site www.ciz.nl.
Om te bepalen welke zorgindicatie bij u past dient te worden vastgesteld hoe veel en welke particuliere thuiszorg u nodig heeft. Deze indicatiestelling gebeurt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z).Afhankelijk van de zorgindicatie wordt het PGB toegekend vanuit de Wet Langdurige Zorg, uw Gemeente of zorgverzekering.
Onze medewerkers kunnen u adviseren en toelichting geven over de aanvraag van een passend PersoonsGebonden Budget.
Nadat de indicatie is gesteld door het C.I.Z. stelt het zorgkantoor de grootte van het budget vast. U ontvangt een beschikking van het Zorgkantoor waarop de hoogte van het P.G.B. staat vermeld. Net als met zorg in natura betaalt u bij P.G.B. een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Het u toegekende budget wordt beheerd door de Sociale VerzekeringsBank (SVB).U verneemt de hoogte van de te betalen eigen bijdrage van het CAK
Met dit P.G.B. kunt u nu de particuliere thuiszorg inkopen bij een voor u passende instelling. Let op; bij Zorg in Natura heeft u deze vrije keuzemogelijkheid niet. Het Verpleeg Collectief kan u begeleiden en adviseren bij het aanvragen van een P.G.B. en de indicatiestelling van het C.I.Z

Voor meer informatie, advies en ondersteuning over het P.G.B. verwijzen wij u naar de budgethoudersvereniging Per Saldo
Algemeen informatienummer: 0900 – 742 48 57 ( € 0,20 per minuut )
info@pgb.nl

Lid worden van PerSaldo is zeker aan te raden voor een budgethouder.
Voor telefoonnummers en adressen van zorgkantoren kunt u contact met ons opnemen of de informatie verkrijgen via de website van het C.I.Z.
Voor al uw andere vragen met betrekking tot de door ons geboden diensten kunt u natuurlijk bij ons terecht op kantoor.

 

Oude heer met een thuiszorgmedewerker