Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

verpleeghuis vervangende zorg thuis, 24 uurszorg thuis

De verschuivingen in de zorg maken de zorgvraag in verschillende branches complexer. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag.

 • In ziekenhuizen neemt de opnameduur af. Het aantal oudere patiënten groeit. Bij deze groep ouderen is vaak sprake van Multimorbiditeit, er zijn dan meerdere aandoeningen/ziekten tegelijk aanwezig, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en hartfalen. Of er is sprake van Comorbiditeit: er zijn meerdere aandoeningen gerelateerd aan een (chronische) ziekte, bijvoorbeeld depressie bij dementie. Deze groep heeft vaak een complexere zorgvraag en een groter aantal betrokken specialismen. Bovendien is er bij ouderen juist wel behoefte aan een langere opnameduur. Hier wordt door de overheid gezocht naar andere oplossingen zoals andere opname-vormen, bijvoorbeeld observatiebedden in een verpleeghuis.
   
 • Doordat patiënten eerder naar huis komen vanuit revalidatie of ziekenhuis krijgen huisartsenpraktijken en thuiszorg er taken bij. Bovendien vergt dit meer samenwerking tussen huisartsenpartijken, wijkverpleegkundige en ziekenhuizen, wat niet altijd vlekkeloos verloopt.
   
 • Doordat mensen ouder worden en langer thuis wonen omdat de toegang tot een verpleeghuis is verzwaard, heeft ook de thuiszorg te maken met zwaardere zorgbehoeften. Verpleeghuis vervangende zorg kan thuis worden geboden middels 24 uur particuliere zorg thuis.
   
 • Het aantal verstandelijk gehandicapten met een zware indicatie neemt toe. Tegen een afname van het aantal kinderen met down staat een toename van zwaar gehandicapte kinderen. Bovendien worden verstandelijk gehandicapten steeds ouder en wonen lichtgehandicapten tegenwoordig minder in instellingen. Dit vraagt om zeer specifieke deskundigheid in de instellingen.
   
 • Ook in de GGZ is een deel van het werk verschoven naar de eerste lijn. Tegelijkertijd nam het aantal gedwongen opnames de afgelopen jaren juist toe. Vanaf 2020 zal ook de GGZ zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz)
   
 • Doordat opname in een zorginstelling niet mogelijk is en er geen reguliere zorg voorhanden is blijven ouderen langer thuis zonder hulp waardoor crisissituaties kunnen ontstaan. 24 uurs verpleeghuis vervangende thuiszorg kan dan een oplossing bieden. 

 

Ondank de toename aan vraag om thuiszorg is er een afname aan instromers bij de reguliere thuiszorg, wel is er een groei aan zelfstandig zorgverlener in de particuliere thuiszorg.  


Groei aantal zzp’ers in de thuiszorg

Begin 2019 waren er bij de Kamer van Koophandel 169.000 zorgondernemingen ingeschreven, 7% meer dan het jaar daarvoor. Met name het aantal zzp’ers groeit. Het gaat hier vaak om bedrijven actief in de thuiszorg, paramedische praktijken en gehandicaptenzorg.

Argumenten om als zelfstandig zorgverlener in de particuliere thuiszorg aan de slag te gaan zijn:

 • Hogere inkomsten,
 • Meer zeggenschap over werktijden,
 • Minder werkdruk
 • Minder papierwerk