Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

AGB code aanvragen

Hoe vraag je een AGB Code aan ?

De AGB Code staat voor Algemene Gegevens Beheer Code. Een Algemeen Gegevens Beheer-code (kort: AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheerd door Vektis.

Waarom heb je een AGB Code nodig? 

Een zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de AGB-gegevens. Als Vektis aanleiding ziet om iets in jouw registratie te wijzigen, dan ontvang je daar een mail over. Bijvoorbeeld wanneer wijzigingen doorgegeven zijn door een ander register, zoals het Handelsregister. ( Kamer van Koophandel ) 

Dankzij de informatie in het AGB-register beschikt Vektis over gegevens van zorgprofessionals, zoals NAW-gegevens en informatie over inschrijving in het handelsregister. Deze informatie hebben diverse partijen nodig bij allerlei operationele processen in de zorg. Denk aan zorginkoop en –contractering of het verwerken van declaraties door zorgverzekeraars. En de informatie uit het AGB-register vormt de bron voor verschillende zorgzoekers en zorgvinders. Het AGB Register is openbaar en te raadplegen op het internet. 

Starter in de zorg

Ben je starter in de zorg? Bezoek dan starterindezorg.nl. Daar staat alle informatie die je nodig hebt om je AGB-code(s) snel aan te vragen. 

Welke situatie is op mij van toepassing?

 

Ik ben starter in de zorg en ga werken bij een praktijk of instelling

Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig om de door jou verleende zorg te kunnen declareren. Je kunt de persoonlijke AGB-code alleen aanvragen als je in het bezit bent van een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister. 

Vraag je persoonlijke AGB-code hier aan.

 

 

Ik ben starter in de zorg en ga een eigen praktijk openen of overnemen

Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig én een AGB-code voor je onderneming. In het AGB-register onderscheiden en koppelen we namelijk zorgverleners, ondernemingen en vestigingen.

  • De zorgverlener is de persoon die bevoegd is de behandelingen uit te voeren.
  • De onderneming is de juridische entiteit waar de zorgverlener werkzaam is.
  • De vestiging is de fysieke locatie (bezoekadres) waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend. Vestigingen worden wel geregistreerd, maar hiervoor ontvang je geen AGB-code. 

Om een AGB-code voor je onderneming aan te vragen heb je altijd een registratie in het Handelsregister van de KvK nodig.

Vraag beide AGB-codes hier aan.

De wet BIG

Voor een groot aantal beroepsgroepen is een actuele BIG-registratie een vereiste bij het aanvragen van een persoonlijke AGB-code: apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, physician assistants, psychotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Ga naar bigregister.nl om je diploma te registreren en een BIG-registratie aan te vragen bij het CIBG.

Zorgverleners die niet onder de wet BIG vallen moeten geregistreerd zijn in een (kwaliteits)register van een betreffende branche- of beroepsorganisatie. Bij het aanvragen van een AGB-code geeft Vektis aan van toepassing is voor jouw situatie.