Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

 

Hoe kom je aan beschermende materialen tegen Corona?

De ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) is aanspreekpunt voor de beschikbaarheid en herverdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen in de regio’s. Alle zorgorganisaties doen hieraan mee, zodat partijen die dit het hardst nodig hebben de spullen krijgen. Voorraden aanleggen is niet toegestaan en de materialen worden naar rato verdeeld.

Wie vallen nou precies onder de risicovolle en kwetsbare patiënten?
Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van onderstaande aandoeningen hebben:
 

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes mellitus (suikerziekte);
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • Verminderde weerstand tegen infecties:
   
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.


Hoe herken je bij een patiënt het verschil tussen gewone griep en COVID-19?
 

De symptomen van het coronavirus COVID-19 zijn

 • Koorts
 • Luchtwegklachten zoals hoesten,
 • Kortademigheid
 • Longontsteking


en heeft daarmee overeenkomsten met gebruikelijke griep. Als mensen ernstige klachten hebben die op COVID-19 wijzen, zal de (huis)arts bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben. De test kan uitwijzen of het daadwerkelijk gaat om COVID-19.


Kun je als zorgverlener die veel contact heeft met besmette patiënten zelf erger ziek worden van het virus?

Het ziekteverloop wordt niet ernstiger door veelvuldige blootstelling. Zorg wel dat je in goede conditie bent, uitgerust bent en was je handen vaak en grondig.
Mensen die veel hoesten en slecht op hun hygiëne letten zullen het virus makkelijker verspreiden. De hoeveelheid virus die wordt uitgescheiden kan van persoon tot persoon verschillen.

Het nieuwe coronavirus wordt voornamelijk via grotere druppels tijdens hoesten en niezen overgedragen. Door het gebruik van een zuurstofbril in combinatie met een chirurgisch mondneusmasker of een zuurstofmasker worden deze druppels grotendeels tegengehouden.