Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

PGB tarieven omhoog

 

De tarieven voor 2021 zijn bekend, inclusief de nieuwe zorgprofielen GGZ-Wonen 1 t/m 4. 

Daarin is de indexering van 3,83% verwerkt.

De regels voor het PersoonGebonden Budget in de Wlz zijn vastgelegd in de Regeling langdurige zorg (Rlz). Per 1 januari 2021 zijn er aanpassingen. Tarieven worden verhoogd en er komen indexaties. 

Er zijn meer wijzigingen. Ook de zorgprofielen GGZ zullen per 1 januari 2021 gaan vallen onder de Wet langdurige zorg. 

De officiele bekendmaking met alle daarbij behorende tarieven zijn terug te vinden via deze link naar de staatscourant