Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

pgb corona


Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het PGB - proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan. Ook vraagt het SVB van budgethouders om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) bieden de budgethouders de nodige ondersteuning aan en actuele informatie.


De PGB maatregelen om vervangende zorg of extra uren zorg te kunnen betalen ivm corona, worden verlengd tot 1 juli. Ook de zorg die niet geleverd kan worden, moet je blijven doorbetalen. 


Wat betekent dit voor budgethouders?

  • Het zorgkantoor zorgt ervoor dat er extra budget mogelijk is tot 1 juli. 
  • Houdt u de niet-geleverde zorg goed bij. 
  • Op de factuur die u ontvangt van uw zorgverlener moet staan welke zorg wel èn niet geleverd is. 


De maatregelen gelden voor de budgethouders met een PGB op basis van de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en deels voor de Zvw, en betreffen de volgende zaken:

  • Indien er als gevolg van Corona meer zorg nodig is, is het mogelijk meer uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
  • Vervangende zorg inzetten, voordat de zorgovereenkomst volledig is goedgekeurd (ook voor dagbesteding).
  • Continuïteit van zorg wordt geborgd, als zorg niet geleverd kan worden is het mogelijk de zorg door te betalen
  • Informatie over beschermingsmiddelen
     

VWS en haar ketenpartijen onderzoeken de mogelijkheden om processen te vereenvoudigen in het geval dat en ter voorkoming van oplopende doorlooptijden. De maatregel waarbij budgethouders na overleg met de verstrekker direct zorg mogen inzetten, nog voordat de zorgovereenkomst (of ander document (Wlz)) officieel administratief is goedgekeurd, helpt daar al goed bij.

Het administratieve goedkeuringstraject van de overeenkomst verloopt vervolgens parallel aan de zorgverlening.