Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wet DBA - PGB

Indexering (in)formeel tarief Wlz en Zvw


Het informele tarief in de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) worden in 2020 geïndexeerd met 1,82%. Het geldt ook voor het formele tarief. Dit zal ook worden geindexeerd met 1,82%. 

 

Welke overeenkomst afsluiten met een zzp’er?

Na 1 mei 2017 was een VAR niet meer geldig. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft toen de VAR vervangen. Door de invoering van de wet DBA zijn budgethouder én zorgverlener verantwoordelijk voor het soort overeenkomst die zij met elkaar afspreken.

De belastingdienst gaat dit vanaf 1 januari 2020 controleren. Wanneer de belastingdienst kan aantonen dat er sprake is van een dienstbetrekking en een duidelijke en opzettelijke schijnzelfstandigheid kan dit een naheffing tot gevolg hebben. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst, maar geen sprake van kwaadwillendheid? Dan geeft de  belastingdienst aanwijzingen. De budgethouder kan dan binnen drie maanden de zorgovereenkomst aanpassen of alsnog correct verwerken in de aangifte. 

Onder kwaadwillendheid verstaat de Belastingdienst het volgende: 

Dat bent u als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking'. De belastingdienst kan u dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. De Belastingdienst moet dat 3 dingen aantonen. 

 

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

 

Per 1 januari 2021 komen er weer nieuwe regels omtrent de Wet DBA. 

 

Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar is er geen sprake van kwaadwillendheid? Dan krijgt u van de Belastingdienst aanwijzigen. U moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om:

  • de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of
  • de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de aangifteHiervoor krijgt u meestal 3 maanden de tijd. 

 

In alle andere situaties wordt de handhaving uitgesteld tot 1 januari 2021. 

De belastingdienst start in oktober 2019 al wel met verscherpt toezicht