Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Mantelzorg en werken

1 op de 4 mensen met een baan of eigen onderneming is mantelzorger van een ouder en partner. De zorg voor een partner of ouder kan ( en  gebeurt met name ) plotseling waardoor er stress op het werk ontstaat omdat men niet op twee plekken tegelijk kan zijn. Bijna twee miljoen mensen combineren een baan of eigen onderneming met het geven van mantelzorg.

De combinatie van werk en mantelzorg komt met name voor in de groep 45-65 jarigen. Deze mensen hebben naast de zorg voor hun ouders vaak ook nog een eigen gezin. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werkende mantelzorgers moeite heeft met de combinatie werk en de zorg voor kinderen of mensen in hun naaste omgeving.

Ongeveer 400.000 werkenden in Nederland geven intensief hulp aan hun zieke naaste. Gemiddeld werken zij 31 uur per week en helpen zij ook nog eens 21 uur. Voor een kortere tijd is dit goed op te vangen maar op langere termijn breekt dit op. Daarnaast kunnen plotselinge hulpvragen als valincidenten en ziekenhuisopnames niet onmiddellijk worden opgevangen door de mantelzorgers.

In eerste instantie wordt dan vaak hulp ingeschakeld van buren, kennissen, kinderen. Als dit niet meer voldoende blijkt wordt het tijd uit te kijken naar professionele ondersteuning thuis. Thuis zijn er veel mogelijkheden middels particuliere zorg thuis alvorens mensen opgenomen hoeven worden in een verpleeginstelling. In veel gevallen hoeven zorgvragers helemaal niet  te verhuizen naar een zorginstelling, met 24 uurszorg thuis is het mogelijk thuis te blijven wonen, hoeveel zorg ook nodig is.


Bijna twee miljoen mensen combineren hun baan met het geven van mantelzorg. Een op de drie werkende vrouwen en een op de vijf werkende mannen geven zorg aan een ziek of beperkt familielid. Ongeveer 400.000 werkenden in Nederland geven intensief hulp. Zo’n 20 procent van hen is ontevreden over het eigen leven en bijna 40 procent ervaart een hoge tijdsdruk. Daarnaast is zorg verlenen aan ouders niet voor iedereen haalbaar en is het vaak beter de echte zorgtaken uit te besteden en elkaar als familie te blijven bezoeken.


Bij ruim de helft van de mensen die dergelijke intensieve mantelzorg verlenen, is er niemand anders beschikbaar. Ze hebben het gevoel dat ze moeten helpen.  Als de samenleving wil inzetten op informele hulp, moeten werk en mantelzorg op een verantwoorde wijze worden gecombineerd. Vooral de baas en werksituatie van de mantelzorger spelen een belangrijk rol.

Het aantal ouderen neemt sterk toe en mensen met een beperking wonen minder vaak in een instelling, dus de komende jaren zal de behoefte aan mantelzorg enorm toenemen is de verwachting.

Meer informatie over combineren van werk en mantelzorg is te vinden op de website van de Rijksoverheid