Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

PGB bijeenkomst

PGB voorlichting voor zorgverleners door Per Saldo ism Verpleeg Collectief

Op verzoek van Verpleeg Collectief Waalre, geeft Per Saldo een dagdeel voorlichting over het Persoons Gebonden Budget ( PGB ) speciaal voor zorgverleners.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar; inschrijving vooraf is verplicht voor deelname. 

 

Op 19 maart 2020 organiseert het Verpleeg Collectief in samenwerking met Per Saldo, de belangenverening voor mensen met een PGB, een voorlichting over het Persoons Gebonden Budget. 

Zaken die aan bod komen zijn onder andere het nieuwe PGB - portaal. Door de inzet van een nieuw PGB - portaal beoogt het zorgkantoor om de budgethouder samen met de zorgverlener hun zaken digitaal te organiseren. In het PGB Portaal regelt de budgethouder alles rondom het PGB zelf. Van het opstellen van een zorgovereenkomst samen met de zorgverlener tot het declareren van de zorg. Via het portaal gaat dit eenvoudiger, sneller en zo worden fouten voorkomen.

Deze toelichting zal maximaal 3 uur in beslag gaan nemen. Naast uitleg over het PGB - portaal zal er een demonstratie van het PGB - portaal worden gegeven. Zo is live te zien hoe het PGB - portaal werkt en zijn er vragen te stellen aan de voorlichter van Per Saldo

Om alvast een kijkje te nemen naar het PGB Portaal kun je klikken op deze link 

In de particuliere thuiszorg hebben de meeste zorgvragers een PGBIndien een zorgvrager langdurige intensieve zorg nodig heeft voor de periode van minimaal een jaar kunnen ze een PGB - WLZ indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook via de ZorgverzekeringsWet (ZvW) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een aanvraag voor een PGB mogelijk. 

Voor zorgvragers geeft het PGB de mogelijkheid om particuliere zorg in te kopen. Aan het toekennen en besteden van dit budget zijn wel voorwaarden verbonden. Enkele voorwaarden zijn het opstellen van Modelovereenkomsten in de zorg en het maken van een goede Zorgbeschrijving. Hiermee krijg je als particulier verpleegkundige / verzorgende ook te maken. 

Het is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de verschillende voorwaarden en eisen betreffende het PGB. Je kunt bijvoorbeeld vragen krijgen van cliënten of vertegenwoordigers over het PGB of over de indicatiestelling. Ook is het voor jezelf raadzaam om te weten wat er precies op jouw factuur vermeld moet worden zodat uitbetaling door de Sociale VerzekeringsBank (SVB) kan worden verzorgd. 

 

Kortom: een relevante middag voor ZZP’ers in de zorg!

 

Deze voorlichting zal worden gegeven door een deskundige van Per Saldo.

 

Tijd:                      13:00 -  16:00 uur.

Plaats:                  De Pracht, De Pracht 2, 5583 CW Waalre, zaal 8-9

Kosten:                € 35*,- incl koffie en thee (aftrekbaar van de belasting)

 

Aanmelden kan tot 12 maart 2020 via: nanda@verpleegcollectief.nl

 

*bij voldoende aanmeldingen