Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgbonus zzp zorgverlener aanvragen

Meldpunt Gemiste Zorgbonus opgericht  

Een groep werkgevers, uitzendbureaus en zzp-belangenorganisaties heeft samen een meldpunt gelanceerd voor zorgmedewerkers die nog geen coronabonus hebben ontvangen. Het meldpunt heet Zorgbonus gemist. 

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de regeling snel is gemaakt en dat er daarom voor is gekozen om de verantwoordelijkheid voor de bonus bij zorgorganisaties te leggen. De werkgever kan beoordelen of iemand bijzondere zorg heeft geleverd tijdens de eerste corona - golf en er dus recht op heeft. ZZP'ers in de zorg hebben geen werkgever en kunnen op die manier niet aan hun zorgbonus komen. 

Er waren echter meer coronabonussen aangevraagd dan het kabinet had voorzien. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben sommige organisaties de bonus voor alle medewerkers aangevraagd. 

De zorgbonus was bedoeld voor alle zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de eerste Corona golf vorig jaar maart. Het ministerie beoordeelt deze aanvragen . Het staat niet vast dat alle zorgmedewerkers deze zorgbonus daadwerkelijk zullen ontvangen. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de toekenning van de bonus. Zo moet er directe of indirecte ( invallen voor een collega ) Corona zorg verleend zijn. 

Er is ook veel onduidelijkheid over de toekenning van de bonus; hoe geldt de regeling voor ingehuurde krachten als zzp'ers; wat als zorgmedewerkers achteraf toch geen recht hadden op de uitkering; en als laatste wie vraagt de bonus aan voor zorgverleners die in opdracht van een zorgclient werken en geen werkgever hebben? 

Persoonsgebonden Budgethouders ontvangen een brief van het ministerie / zorgkantoor over hoe de bonus aan te vragen is voor door hen ingezette zorgverleners.