Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Maximale tarieven PGB


Verhoging maximum uurtarieven Wlz per 1 juli 2020


Eerder kondigde de overheid aan de PersoonsGebonden Budget ( PGB ) tarieven te verhogen van 1,82 %. Besloten is nu deze tarieven per 1 juli 2020 nogmaals te verhogen met 1,82%. De verhoging van de maximum uurtarieven voor de Wlz is een half jaar uitgesteld. In totaal wordt het tarief per 1 juli 2020 verhoogd met 3,64 %. 

De maximum tarieven worden per 1 juli 2020 verhoogd met 3,64% in plaats van met 1,82% per 1 januari 2020. Als een zorgverlener heel het jaar werkt, dan komt de verhoging op jaarbasis op hetzelfde uit.

De tarieven zijn verhoogd als volgt. 
 

Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende maximum tarieven voor het PGB - Wlz:

  • een formeel uurtarief van € 65,29,
  • een dagdeeltarief van € 60,11 
  • een informeel uurtarief van € 20,73.

 

De verhoging geldt voor: