Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Kwaliteit van zorg in de particuliere zorg thuis ;
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( Wkkgz ) 

 

Iedere zelfstandig zorgverlener ( zzp'er ) valt onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( Wkkgz ). Vanaf 1 januari 2022 geldt er voor zelfstandig zorgverleners een verplichte meldplicht. Dit geldt voor particuliere zorgverleners die starten in dat jaar, maar het geldt tevens voor zorgverleners die al jaren werkzaam zijn in de particuliere zorg thuis. Voor zelfstandig zorgverleners ( zzp'ers ) geldt nu nog een meldplicht en geen vergunningsplicht. 

Om als zelfstandig zorgverlener te werken dien je ingeschreven te zijn bij een Klachtencommissie. Voor de client waar jij zorg verleent moet er een klachtenregelement beschikbaar zijn waarin aangegeven wordt hoe een eventuele klacht over de zorgverlening afgehandeld kan worden. 

Voor zorgaanbieders geeft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kaders en verplichtingen voor kwalitatief goede zorg. Deze zaken moeten op orde zijn vóór dat je start met het verlenen van zorg.

 

Als zelfstandig zorgverlener in de particuliere thuiszorg ben je onder andere gehouden aan: 

  • Het voeren van een zorgdossier; en regelmatige evaluatie van het zorgplan. 
  • Je bent aangesloten bij een KlachtenCommissie.
  • Voor iedere client moet er een Actueel Medicatie Overzicht ( AMO) zijn; ook al is medicatie in eigen beheer.  
  • De wijze van uitzetten en toediening moet beschreven zijn. 
  • Je bent in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag; en je kunt referenties overleggen. 
  • Indien voorbehouden en risicovolle handelingen verricht moeten worden zorg je ervoor dat je bekwaam en bevoegd bent. 
  • Verder zorg je ervoor als zzp'er in de particuliere thuiszorg dat je jouw administratie en declaratiesysteem goed op orde hebt. 


Voor een compleet overzicht van de kwaliteitseisen zie de checklist van de overheid 

Het Verpleeg Collectief kan jou als zelfstandig zorgverlener ondersteunen om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Neem voor meer informatie over het werken via het Verpleeg Collectief als zelfstandig zorgverlener via onze Contact pagina

Onderaan deze pagina vindt je de complete handreiking Wkkgz voor zzp'ers in de particuliere thuiszorg