Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

 

Wil je bij cliënten thuis zorg verlenen en besteed je graag weer tijd en aandacht aan een zorgvrager?

Dan is werken via het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg iets voor jou.

 

Het zelfstandig ondernemerschap voor zorgverleners heeft voordelen als:

  • Het indelen van jouw eigen tijd,
  • Het verlenen van de voor jou geschikte zorg,
  • Het zelf bepalen van jouw vrije tijd
  • Je werkt onder eigen verantwoordelijkheid, je bent eigen baas.
  • Voldoende tijd en aandacht besteden aan de cliënt
  • Naast het verlenen van lichamelijke verzorging kun jij bijdragen aan het verhogen van het welzijn van een cliënt.  

 

Hoe word je zelfstandige zorgprofessional in de particuliere thuiszorg?

 

 

1. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel

Wanneer je het besluit neemt om zelfstandig ondernemer te worden in de particuliere thuiszorg, begin je met het inschrijven van jouw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijving bij de KvK is verplicht voor alle zelfstandige ondernemers, dus ook voor ZZP'ers in de particuliere thuiszorg.

Goed om te weten: wanneer je je hebt ingeschreven bij de KvK, hoef je je niet nog zelf aan te melden als ondernemer bij de Belastingdienst. Dat gebeurt automatisch wanneer de KvK jouw inschrijving verwerkt; zij geven jouw gegevens rechtstreeks door aan de fiscus. 

 

2. Inschrijven in het BIG-register

BIG staat voor 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg'. Ben jij apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige en wil je jouw beroep uitvoeren als zelfstandig ondernemer of in loondienst?

Dan behoor je tot de professionals uit de zorgsector voor wie, na het afronden van hun opleiding, de inschrijving in het BIG-register verplicht is. Per functie en beroep gelden er verschillende eisen voor het behouden van jouw registratie in het BIG-register. Denk daarbij aan het behalen van voldoende PE-punten. 

Houd er rekening mee dat je je om de vijf jaar zult moeten herregistreren, waarbij je moet aantonen dat je nog steeds voldoet aan een werkervarings- of scholingseis. Het BIG – register is openbaar en te vinden op internet www.bigregister.nl

 

3. Vraag een AGB code aan

De AGB-code staat voor Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners. De code is nodig bij declaraties van geboden zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Iedere zorgverlener, praktijk of instelling heeft een unieke code, de AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners). Deze code is noodzakelijk als je wordt uitbetaald door de zorgverzekering van de cliënt. De zorgverzekeraar betaalt de zorg indien er sprake is van een lage zorgzwaarte, maar ook indien er sprake is van Palliatief Terminale Zorg.
De code aanvragen is kosteloos en kan via de volgende link: AGB - code
Vraag de code aan als pgb-verpleegkundige. Je hoeft dan enkel het formulier in te vullen en je BIG registratie nummer op te geven.

Let op!: Indien je geen BIG geregistreerd verpleegkundige bent vraag je de code aan op je onderneming en niet op persoonlijke titel. Daarnaast stuur je een bewijs van inschrijving van de KvK mee van jouw onderneming in de zorg. Dit bewijs van inschrijving is te koop bij de KvK en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is voldoende en kost € 7,50 . 

Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

 

4. Vraag een Verklaring omtrent Gedrag ( VOG ) aan bij Gemeente

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg vult de VOG aanvraag voor je in, vervolgens kun je hiermee naar jouw eigen gemeente.

Werken in de particuliere thuiszorg betekent werken met een kwetsbare groep mensen. Daarom vraagt het Verpleeg Collectief om een VOG die niet ouder is dan 6 maanden.

 

5. Sluit je aan bij een klachtencommissie met klachtenfunctionaris

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’

Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten.

Als zelfstandige in de zorg kun je je aansluiten bij een klachtenregeling. Deze klachtenregeling voorziet in een Klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Hierdoor voldoe je aan de Wkkgz.

 

6. Ga goed verzekerd van start

Sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als particuliere thuiszorgverlener voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch beroep, uithandelen (waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan) dat tot medisch paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch werkterrein behoort en uit het verplegen en verzorgen van patiënten.

Daarnaast kun je je verzekeren voor arbeidsongeschiktheid of ongevallen. Houd er daarnaast ook rekening mee dat je als ZZP'er bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk bent voor het opbouwen van aanvullend pensioen. Ook kun je je verzekeren voor juridische bijstand, sommige verzekeringsmaatschappijen bieden een totaalpakket aan voor zelfstandigen in de particuliere thuiszorg.

 

7. Leg een gedegen administratie aan of geef dit uit handen aan een administrateur.

Dit houdt in dat je zelf  eens per maand nota’s aan de cliënten maakt en je jouw bruto omzet van die maand zelf op jouw rekening gestort krijgt. Hierover draag je zelf inkomstenbelasting af. In principe en in eerste instantie ben je als zelfstandig ondernemer zelf verantwoordelijk tot het innen van de factuur die je aan jouw cliënten verzendt. Sterker nog: een van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om aangezien te worden als zelfstandig ondernemer is het lopen van ondernemersrisico.

Om als zelfstandig ondernemer te worden aangemerkt door de belastingdienst is het aan te raden meerdere adressen per jaar te hebben en minimaal 1250 uur te werken op jaarbasis. In deze uren mogen 225 uren vergader- en reistijd zitten.

Het Verpleeg Collectief verzorgt elk jaar een jaaroverzicht met jouw gewerkte uren, gedeclareerde uren en gemaakte kosten. Mocht je zelf geen zin of tijd hebben in het voeren van de administratie neem dan een administrateur in de arm. In veel gevallen betaalt deze administrateur zichzelf terug en het kan je veel werk uit handen nemen, want het liefst verleen jij natuurlijk zorg aan mensen!

 

8. Werk met een zorgdossier en zorgplan

Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg zorgt ervoor dat er een zorgdossier aanwezig is op alle adressen voordat de zorg aanvangt. Hierin zit het zorgplan dat maandelijks wordt besproken en zo nodig bijgewerkt. Het zorgplan wordt opgesteld door het vaste zorgteam volgens de methode van M.Gordon, en voorziet in zorgdoelen en te ondernemen verpleegkundige acties / handelingen.

De te verlenen zorg zal in nauw overleg geschieden met de cliënt of diens vertegenwoordiger, de huisarts, de behandelend specialist en andere hulpverleningsinstanties.

Eens per maand komen alle zorgverleners van elk zorgteam bij elkaar op het kantoor van het Verpleeg Collectief om de zorg te evalueren en het rooster te maken voor de komende maand. Hierbij zijn alle verpleegkundigen, waaronder de teamcoördinator aanwezig.

De teamcoördinator maakt deel uit van het team. Deze is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met de familie, huisarts en zo nodig specialisten. Op verzoek kan de familie bij een evaluatie aanwezig zijn. Aan het einde van de evaluatie wordt de planning gemaakt voor de komende maand. Dit rooster wordt meegenomen naar de cliënt en bij het zorgdossier gevoegd. De notulen van de evaluatie worden elke maand naar het betreffende adres verzonden en liggen daar ter inzage in het zorgdossier.

Het Collectief zal gedurende de zorg contact blijven houden met de cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt. De cliënt zal met regelmaat thuis worden bezocht door een medewerker van het bureau om de zorg te evalueren. De cliënt en zijn / haar familie wordt uitgenodigd voor het maandelijks zorgoverleg.

 

Meer weten over het werken als zzp'er bij het Verpleeg Collectief klik hier