Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgbonus zzp 'ers

De overheid heeft een netto bonus van 1000 euro mogelijk gemaakt voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de eerst Corona golf.

Ook pgb zorgverleners die zich in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor mensen met corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona kunnen de zorgbonus krijgen. De zorgbonus is voor zorgverleners die betaald worden vanuit een PGB wet langdurige zorg.


Aanvragen vanaf 1 maart 2021

De budgethouder kan vanaf 1 maart 2021 de zorgbonus aanvragen. Als je zorgverleners met een overeenkomst van opdracht hebt, krijg je hierover eind februari 2021 bericht. De tijd om de bonus aan te vragen is 6 weken.

Voorwaarden voor bonus

  • De bonusregeling is voor: zorgprofessionals die zich tussen 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Of beide. U heeft bijvoorbeeld extra uren gewerkt, collega’s vervangen of taken uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen.
  • U heeft een zorgovereenkomst van opdracht afgesloten met uw zorgverlener.
  • Uw zorgverlener is niet uw partner of een familielid.
  • De zorgverlener mag geen aanvraag voor zichzelf doen.
  • Uw zorgverlener heeft tussen 1 maart en 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie geleverd.
  • U heeft een budget vanuit de Jeugdwet, Wmo of Wlz.
  • Uw zorgverlener heeft tussen 1 maart en 1 september 2020 voor u gewerkt en is daarvoor uit uw pgb betaald.
  • Uw zorgverlener heeft een uurtarief van maximaal: € 88,90 per uur bij een zorgovereenkomst van opdracht.
  • Uw zorgverlener verdient niet meer dan tweemaal modaal op jaarbasis.
  • Het maakt niet uit wat voor werkzaamheden de zorgverlener heeft verricht, dus ook iemand die huishoudelijke hulp verleent kan een zorgbonus krijgen als hij of zij aan de voorwaarden voldoet.

 

Deze zorgbonus is aan te vragen via de Sociale VerzekeringsBank (SVB) , meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/zorgbonus/pgb-zorgbonus

Indien u een zorgbonus heeft aangevraagd via de SVB ontvangt u halverwege mei een brief over de eventuele toekenning hiervan. De zorgbonus wordt in juni van dit jaar uitgekeerd direct aan de zorgverleners.

De budgethouder moet zonder invloed van anderen kunnen bepalen of er een uitzonderlijke prestatie tegen corona is geleverd.