Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Particuliere thuiszorg Nijmegen

0573 - 700 232 

Particuliere thuiszorg Nijmegen

Het Verpleeg Collectief verleent particuliere thuiszorg Nijmegen. Wij verlenen particuliere thuiszorg in kleine zorgteams, zodat u niet teveel wisselende zorgverleners ziet. We komen op met u afgestemde afgesproken tijden. Particuliere thuiszorg in Nijmegen is in veel gevallen direct inzetbaar. Dit kan nodig zijn indien er een situatie is ontstaan waarbij met spoed hulp geboden moet worden. Particuliere thuiszorg Nijmegen kan verleend worden in nachtzorg, overdag over zelfs continue voor 24 uur. 


Deze hulp wordt verleend indien er sprake is van een chronische ziekte, of er hulp nodig is bij dementie. Maar u kunt ook denken aan hulp ter ontlasting van de partner / mantelzorgtijdelijke hulp bij revalidatie / ter overbrugging van opname of thuiszorg in de terminale levensfase

particuliere thuiszorg Nijmegen

Particuliere Thuiszorg Nijmegen

Particuliere thuiszorg Nijmegen is anders dan reguliere thuiszorg. Het grootste verschil tussen particulier en regulier is de keuzevrijheid. Bij deze vorm van thuiszorg bepaalt u zelf wie de zorg bij u verleent. Thuiszorg is voor iedere inwoner van Nederland, die zorg nodig heeft, in te zetten. De ( gedeeltelijke ) vergoeding van de thuiszorg komt net als de vergoeding van de reguliere zorg in een zorginstelling uit de Wet Langdurige Zorg.
Een ander verschil van particuliere thuiszorg met reguliere zorg is de wijze van betaling. Reguliere thuiszorg wordt rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener, hiervan ziet u geen rekeningen. U betaalt enkel een eigen bijdrage. Bij particuliere thuiszorg wordt dit vergoed vanuit een PersoonsGebonden Budget ( P.G.B.) en ziet u de rekeningen van de zorgverleners wel. Deze rekeningen kunt u zelf voldoen vanuit het PersoonsGebonden Budget. De betaling van de zorgverleners wordt gedaan door de Sociale VerzekeringsBank. Het voordeel van een PersoonsGebonden Budget is dat u zelf kunt kiezen wie u de zorg wilt laten verlenen. Met dit PGB. kunt u zelf deze thuiszorg inkopen. Particuliere zorg thuis is ook nog eens voordeliger dan reguliere zorg, waardoor u voor hetzelfde budget meer uren zorg kunt inkopen.

 

Voor wie is Particuliere thuiszorg Nijmegen in te zetten?

De thuiszorg wordt verleend aan iedereen die zorg nodig heeft van minimaal 4 uur aaneengesloten tot een 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. De zorg kan verleend worden aan ouderen die niet meer geheel zelfstandig thuis kunnen wonen en niet willen verhuizen naar een zorginstelling. Het kan ook zijn dat u of uw naaste is getroffen door een chronische ziekte en continue zorg nodig heeft in de nabijheid. Veel voorkomende ziektebeelden van cliënten thuis zijn A.L.S., hart – en vaat ziekten, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Zorg wordt tevens verleend aan cliënten die ter revalidatie voor een beperkte periode zorg nodig hebben.

 

Wat zijn de mogelijkheden? 

De zorgverleners zijn gediplomeerde verpleegkundigen, niveau 4 en niveau 5 of verzorgenden I.G., niveau 3 ( Individuele Gezondheidszorg )
De zorg die door hen verleend wordt bestaat uit Persoonlijke VerzorgingIndividuele Begeleiding en Verpleging. Persoonlijke Verzorging bestaat uit hulp bij wassen, douchen en aankleden, assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan. Tevens hoort hierbij het verzorgen van handen, nagels, haren en huid, ondersteuning bij het eten en drinken, maar ook het toedienen van sondevoeding.

Doordat we tijd hebben en aandacht kunnen geven, kunnen zorgverleners bijdragen aan het welbevinden van cliënten. De zorgverleners worden ingeroosterd op tijden en dagen die u wenst. Hierdoor zijn de zorgverleners niet gehaast en kunnen ze arriveren op de met u afgesproken tijd. Naast zorgtaken kunnen de zorgverleners de cliënt vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist. Ze bestellen ook hulpmiddelen en medicamenten. De zorgverleners kunnen boodschappen doen, bereiden de maaltijd en verzorgen en strijken de was. Onder Individuele Begeleiding wordt verstaan het aanbrengen van structuur in de dagelijkse routine, het vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek. De zorgverleners werken in blokken van 4 uur aaneengesloten tot een gehele 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. Thuiszorg kan ondersteuning bieden indien u zorgt voor uw partner. De zorgverleners kunnen de zorg tijdelijk van u overnemen waardoor u weer wat tijd heeft voor u zelf. Naast verzorgende taken zijn onze verpleegkundigen getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen als thuisbeademing en het toedienen van sondevoeding of pijnmedicatie.