Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

 

Palliatief Terminale Zorg (PTZ)

Dit is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, die gericht is op de genezing van de patiënt. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is: er zijn onbehandelbare ziekteverschijnselen.

Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg biedt dergelijke zorg op professionele grondslag aan, aanvullend wordt vaak gebruikgemaakt van vrijwilligers en familieleden (mantelzorgers).

Voor mantelzorgers is het verlenen van thuiszorg in de terminale levensfase vaak emotioneel erg belastend. Daarnaast is het verlenen van mantelzorg moeilijk vol te houden indien er naast het eigen gezinsleven en werk, mantelzorg wordt verleend aan een naaste. Indien er continue en regelmatig thuiszorg moet worden verleend is de inzet van professionele palliatief terminale zorg aan te raden.

De particuliere thuiszorg in de terminale levensfase omvat:

  • De lichamelijke (fysieke) verzorging. Hier ligt het accent op het bevorderen van het comfort. Echte medische "behandeling" wordt stopgezet, met uitzondering van pijnbestrijding en andere comfort-verhogende maatregelen. Een van de aspecten van deze vorm van palliatieve zorg is palliatieve sedatie.  
  • Begeleidende thuiszorg voor de cliënt, maar ook diens naasten worden ondersteund in het proces en acceptatie van de situatie.
  • Ook de organisatorische aspecten komen hierbij aan de orde. Regelmatig contact wordt onderhouden met de huisarts, de apotheek, de specialist en de thuiszorgwinkel voor de huur van de juiste medische hulpmiddelen.
     

palliatief terminale zorg

24 uurs thuiszorg wordt vaak ingezet om deze cliënten en de familie te ondersteunen. ’s Nachts wordt er door de zorgverlener gewaakt. Overdag is er continue zorg aanwezig om de cliënt zorg te kunnen verlenen op de niet planbare zorgmomenten. Continue 24 uurs particuliere thuiszorg wordt dan in de directe nabijheid verleend.

De zorgverleners wisselen elkaar af waardoor en altijd iemand aanwezig is. Indien de situatie zich wijzigt wordt familie hiervan op de hoogte gebracht. Het zorgteam bestaat uit een kleine groep van vaste zorgverleners.

Palliatief terminale zorg is aan te vragen bij de eigen Zorgverzekeraar. Hiervoor dient een indicerend wijkverpleegkundige, niveau 5 een verpleegkundige indicatie te stellen. De wijkverpleegkundige komt bij de zorgvrager langs om een zorgplan op te stellen tezamen met het aanvraagformulier voor PTZ. Bij dit aanvraagformulier dient een verklaring van de huisarts of specialist te worden meegezonden over de verwachte prognose. De verwachtte levensverwachting bij PTZ is minder dan 3 maanden. Deze indicatie kan na 3 maanden nog eens worden verlengd. 

Indien er al een indicatie is voor Wlz zorg dient de zorgvrager zich te richten tot het Zorgkantoor voor een uitbreiding van het PGB

Meer weten over particuliere thuiszorg in de terminale levensfase klik hier