Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wkkgz meldplicht zzpérs

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ?

De wet regelt het volgende:

 • Een betere en snelle aanpak van klachten

  Mensen kunnen sinds 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Elke zorgverlener is verplicht om zich aan te sluiten bij een onafhankelijks geschillencommissie met een klachtenfunctionaris. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.
   
 • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden

  Medewerkers moeten voorvallen in de zorg kunnen melden. Doel is dat collega's het voorval met elkaar bespreken. Dat zij ervan leren. En op deze manier samen de zorg verbeteren. Zorgaanbieders mogen zelf bepalen op welke manier ze dit organiseren.
   
 • Cliënt krijgt sterkere positie

  De cliënt heeft het recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld een fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en in het cliëntendossier opnemen. De cliënt heeft recht op informatie over de kwaliteit van de zorg wanneer hij daarom vraagt.
   
 • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

  Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Zorgaanbieders krijgen de ruimte om klachtenregelingen en kwaliteitssystemen te regelen op hun manier. 

 

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?
 

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.

Start u een nieuwe zorgonderneming of gaat u voor het eerst zorg aanbieden die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt, dan is het belangrijk dat u zich via de site van de overheid meldt als nieuwe zorgaanbieder. U kunt hier ook controleren of het melden op u van toepassing is.

Aan alle nieuwe zorgaanbieders die onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) vallen, vraagt de overheid zich maximaal drie maanden voor de start van de zorg te melden. Op deze pagina vindt u informatie die u helpt vast te stellen of u onder Wkkgz valt en of melden voor u van toepassing is.

Zorgaanbieders zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, zorgboerderijen, (G)GZ instellingen, huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden vallen onder de Wkkgz. Ook geldt de Wkkgz voor andere soorten zorg zoals veel aanbieders van cosmetische behandelingen en voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen. Het maakt voor de Wkkgz niet uit of u alleen werkt of met anderen samen.