Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgprofiel

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de hoogte van een zorgzwaartepakket / zorgprofiel vast. Deze hoogte wordt uitgedrukt in een aantal uren per functie. In de ouderenzorg zijn dat de functies: Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel en Verpleging. Voor de verschillende functies zijn verschillende uurtarieven van toepassing. Opgeteld levert dit een jaarbedrag op dat besteed wordt aan zorgverlening. Met een PersoonsGebonden Budget (PGB) is de verdeling van deze functies aan de client zelf. De ene persoon heeft namelijk meer behoefte aan Verpleging of Begeleiding dan de ander. Omdat PGB zorg maatwerk betreft is het niet mogelijk alle uren ( en soort ) zorg die verleend moeten worden van te voren in te schatten. 

De Nza bepaalt niet het aantal exacte uren dat per zorgzwaartepakket geleverd moet worden. De zorgzwaartepakketten zijn globaal omschreven.  Voor de zorgzwaartepakketten gelden integrale tarieven: één tarief waarvan alles in het zorgzwaartepakket bekostigd moet worden.

Afspraken zorgplan bepalend voor de zorg die geleverd wordt

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat niet vastgelegd op hoeveel uren zorg de cliënt recht heeft. Een cliënt heeft recht op zorg, maar hier worden geen uren aan verbonden. Iedere cliënt heeft een zorgzwaartepakket, ook wel zorgprofiel genoemd. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. In het zorgprofiel staat niet welke zorg en ondersteuning de cliënt precies krijgt. Afspraken over de precieze invulling van de zorg worden gemaakt tussen de zorgaanbieder en de cliënt, en staan omschreven in het zorgplan. Het is aan de zorginstelling om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en er voldoende uren besteed worden aan zorgverlening.

Zo blijft er de ruimte voor particuliere zorg thuis om maatwerk te bieden, vastgelegd in elk individueel zorgplan.