Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Indicatie voor zorg aanvragen

Goed nieuws over het terugdringen van de bureaucratie in de zorg. Het indicatieproces, waardoor zorgvragers moeten wachten op hun indicatie voor zorg, wordt versneld. 

Vanaf november 2019 zal het CIZ werkzaam zijn met een versneld indicatieproces. Deze nieuwe werkwijze wordt stapsgewijs in alle regio’s in Nederland ingevoerd. Hiermee is gestart vanaf juli dit jaar. 

Dat is goed nieuws want een indicatie kan tegenwoordig oplopen tot 6 weken, wat de wettelijke termijn is waarbinnen het CIZ een indicatie af moet geven. Naast deze wettelijke termijn behoudt het CIZ zich het recht voor de indicatie termijn nog te verlengen indien extra medische gegevens opgevraagd moeten worden om tot een goed besluit te komen. 

Proces aanpassing

De versnelling van het indicatieproces is onder meer mogelijk door een aanpassing van het interne werkproces met minder overdrachtsmomenten. Als er aanvullende informatie nodig is, wordt deze (indien mogelijk) dezelfde dag nog bij de zorgaanbieder opgevraagd. Persoonlijk contact met de cliënt wordt – indien nodig – binnen enkele werkdagen gepland. Dit zorgt ervoor dat de communicatielijnen kort zijn en er snel overlegd kan worden.

Het streven is om met deze nieuwe werkwijze binnen zeven werkdagen een besluit af te geven voor complete aanvragen die door zorgaanbieders zijn ingediend in ons aanmeldsysteem Portero. Vanwege het wennen aan de nieuwe werkwijze voor aanvragers en het CIZ, verwachten we dat nog niet overal de afhandeling binnen zeven werkdagen meteen wordt behaald. Echter zal er al wel een drastische versnelling van de afhandeling merkbaar zijn