Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Indicatie zorg gesprek


Om particuliere thuiszorg (deels) vergoed te krijgen is het nodig dat er een indicatie is voor zorg. Afhankelijk van de zorgzwaarte valt de zorg onder een andere Wet. In Nederland hebben we 3 wetten in de Ouderenzorg
 

- De Wet langdurige zorg; 24 uurszorg behoefte; verblijf in een instelling of thuis middels een PGB

- De ZorgverzekeringsWet; wijkverpleging, zorgmomenten + Palliatief Terminale Zorg, indicatie voor 3 maanden zorg in hospice of thuis middels PGB. 

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Begeleidingszorg; psychogerietrische zorg; geen 24 uursindicatie
 

Om een vergoeding te krijgen voor zorg valt men onder 1 van deze wetten indien er zorg nodig is. Voor al deze wetten geldt dat er vooraf een indicatie gesteld moet worden. Wie dat behoort te doen staat te lezen in dit artikel en Stappenplan PGB. 

Waar moet u nou aan denken tijdens het voeren van een indicatiegesprek met een medewerker van de Gemeente (WMO) , een wijkverpleegkundige (ZvW) of indicatiesteller van het CIZ (Wlz)


 

 1. Neem iemand mee. 
  Neem een deskundig iemand mee tijdens dit gesprek, bijvoorbeeld een casemanager of clientondersteuner. Deze kan ook helpen in de voorbereiding naar het gesprek toe. Deze kijkt mee met een professioneel oog en kan tips geven en zorgen dat een juiste indicatie wordt gesteld. 
   
 2. Zorg dat u en uw partner beide worden gehoord.
  Iemand met dementie kan de situatie bijvoorbeeld heel anders inschatten dan u dat als partner ervaart. De persoon die lijdt aan dementie kan zich beter gaan voordoen of de situatie verbloemen waardoor lijkt dat deze persoon geen zorg nodig heeft. De partner is echter 24 uur lang bij deze persoon en heeft wellicht een andere mening en is verworden tot mantelzorger waarbij veel taken van iemand worden overgenomen. 
   
 3. Hulp van familie.
  Breng in kaart wie van de familie wel of geen mantelzorg kan verlenen. Denk hierbij na over de lange termijn, vaak zijn taken wel tijdelijk op te vangen maar hoe zict het met de inzet van familieleden indien de zorgbehoefte chronisch, langdurig wordt? 
   
 4. Vermijd discussie. 
  In het geval iemand geen ziekte inzicht heeft kan een indicatie gesprek erg vervelend en confronterend verlopen. De persoon waarom het gaat vindt dat hij / zij geen hulp nodig heeft en deze kan boos of achterdochtig worden zodra hem / haar wordt gevraagd naar zelfzorg. Probeer iemand in zijn waarde te laten en geef dit ook aan bij de indicatiesteller. 
   
 5. Overbelaste mantelzorger.
  Veel mantelzorgers zijn overbelast en verlenen in wezen 24 uurszorg thuis zonder ook een moment met een gerust hart weg te zijn van huis. Ze verlaten het huis af en toe om snel boodschappen te halen. Ook buren wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden terwijl deze soms zelf op leeftijd zijn. Geef aan wat er niet meer zelfstandig gaat als u als mantelzorger er niet bent of plotseling wegvalt. 
   
 6. Ga na welke hulp er mogelijk is. 
  Zorg dat u goed geinformeerd het gesprek ingaat zodat u niet voor verassingen komt te staan. Tijdens het indicatie gesprek kunt u dan doorvragen op deze mogelijkheden in uw specifieke situatie. 
  Ook is het goed om informatie in te winnen via websites van de Gemeente en de Overheid. 
   
 7. Denk aan de toekomst.
  Deel zorgen die u heeft over de toekomst, uw partner kan snel veranderen waardoor de situatie van de ene op de andere dag niet meer houdbaar blijkt. Probeer te voorkomen dat u in een crisissituatie terechtkomt. 
   
 8. Vraag naar de eigen bijdrage.
  U krijgt een gedeelte van de particuliere thuiszorg vergoed. U kunt een bedrag krijgen in de vorm van een PGB, dit kunt u besteden aan zorg. U krijgt echter van het CAK een factuur met kosten van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze kunt u van tevoren uitrekenen op de webiste van het CAK. 
   
 9. Na het gesprek.
  Vraag om een verslag of vraag wanneer u de toekenningsbeschikking / indicatie kunt ontvangen. U mag binnen 6 weken bezwaar aantekenen indien u het niet eens bent met de inhoud van het verslag of met de hoogte van de indicatie. 
   
 10. Geef zoveel mogelijk informatie.
  Bekijk ook op de sites van de overheid en gemeente waarop wel en niet geindiceerd wordt. Het kan zijn dat u een bepaalde zorgbehoefte net anders omschrijft waardoor u volgens hen geen recht hebt op een vergoeding terwijl de zorgvraag er wel is.

   

  Ga goed beslagen ten ijs!