Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Coronatest zzp'er

Alleen na afstemming met de huisarts kun je jezelf aanmelden

Wanneer kun je je  aanmelden voor een test?

Beleid voor zorgverleners in de thuiszorg.

  • Als je koorts hebt is thuisblijven noodzakelijk. Je wordt dan niet getest.
  • In principe geldt voor zorgverleners hetzelfde advies als voor andere Nederlanders: bij klachten die passen bij COVID-19 blijft de medewerker thuis tot hij/zij 24 uur volledig klachtenvrij is.


Indien de mogelijkheid bestaat dat mensen in de zorg wel werkzaam blijven maar geen significant contact binnen 1,5 meter met patiënten en collega’s hebben (bijv. door administratieve / telefonische werkzaamheden vanuit huis te verrichten), dan is dat aan te bevelen.

Is het voor de continuïteit van zorg noodzakelijk dat de zorgverlener patiënten blijft zien maar heeft hij/zij klachten passend bij COVID-19? Dan kun je in samenspraak met de huisarts jezelf aanmelden voor een test. Dit geldt alle zorgverleners die cruciaal voor de continuïteit van zorg zijn.

Het RIVM heeft aangegeven dat volgende week de testcapaciteit zo’n 100 zorgmedewerkers per dag per GGD-regio bedraagt. Met bovenstaande triage willen ze de vraag passend maken bij het aanbod. Het is mogelijk dat de vraag het aanbod overstijgt. .
 

 

Aanmelding

Wanneer je na het beantwoorden van bovenstaande vragen tot de conclusie bent gekomen dat je in aanmerking wilt komen voor een coronatest, stuur dan een mail naar aanmeldingen@ggdbzo.nl of    plaatselijke GGD

  Vermeld in de mail de volgende informatie:

  Naam

  Locatie

  Naam en functie van de aanvrager

  Telefoonnummer en naam huisarts die betrokken is bij de aanmelding (voor doorbellen van de testuitslag)

  Bereikbaarheid arts in het weekend: telefoonnummer

  AGB-code

  (Meisjes)naam zorgverlener

  Functie zorgverlener

  Geboortedatum zorgverlener

  Emailadres van de zorgverlener

Bij een grote toestroom aan aanmeldingen kan het langer duren voordat je een reactie krijgt, maar je krijgt van zo snel mogelijk antwoord van de GGD.

Kosten
Eind deze week (rond 10 april) komt meer duidelijkheid over de financiering van het testen.

 


Het nieuwe testbeleid

Op 31 maart heeft de overheid aangekondigd dat per maandag 6 april de testmogelijkheden voor zorgverleners in de thuiszorg uitgebreid worden. De testcapaciteit zal in de komende weken worden opgeschroefd. Het aangepaste testbeleid is er op gericht te voorkomen dat zorgprofessionals een besmettingsgevaar opleveren voor hun patiënten, veelal kwetsbare burgers.

In alle gevallen dient een huisarts  betrokken te zijn bij de aanvraag. Bovenaan de pagina vindt je informatie over hoe je jezelf aan kunt melden.

Zorgverleners informeren over de uitslag. Bij testuitvoer door de GGD, blijft de aanvrager verantwoordelijk voor het communiceren van de testuitslag. Bij een test via de GGD wordt de uitslag teruggekoppeld aan de aanvrager.