Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

verpleegkundigen zzp bonus

Bonus verpleegkundigen en verzorgenden Corona 

 

Alle verpleegkundigen die zich in de periode 1 maart tot 1 september extra hebben ingezet vanwege de coronacrisis krijgen een bonus van 1000 euro belastingvrij. Met ‘extra inzet’ wordt bedoeld extra inzet voor patiënten en cliënten die ‘directe of indirecte effecten van corona’ hebben ondervonden.

Werkgevers moeten voor hun medewerkers een aanvraag indienen en zelf afwegen Voor zorgprofessionals waarvan de afdelingen tijdelijk stil hebben gelegen door covid-19, ligt het niet voor de hand om een bonus aan te vragen, tenzij deze professionals zijn ingezet op afdelingen waar het extra nodig was.
 

Aanvragen vanaf 1 oktober 2020

De bonus kan nu nog niet worden aangevraagd: de regeling wordt in de zomermaanden verder uitgewerkt. Uiterlijk 1 oktober kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij een speciaal loket.Ook voor zelfstandig zorgverleners

Deze bonus is behalve voor alle verpleegkundigen die zich extra hebben ingezet ook bedoeld voor bijvoorbeeld verzorgenden, helpenden en ondersteunend personeel zoals schoonmaakpersoneel. Het geldt voor de zorgverleners werkzaam in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, ggz, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.Werkgevers kunnen bonus aanvragen bij loket

Het uitgangspunt is volgens de minister dat de administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft. Er komt een speciaal loket waar werkgevers de bonus kunnen aanvragen voor hun werknemers en zzp'ers. Het streven is om dit loket uiterlijk 1 oktober te openen.

Het ligt volgens de minister niet voor de hand om de bonus aan te vragen voor medewerkers van wie de afdelingen tijdelijk stil kwamen te liggen en die vervolgens niet werden ingezet op afdelingen waar extra personeel nodig was. De overheid doet een beroep op de werkgevers om hier een goede afweging in te maken.