Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

 

Alle kosten die je maakt voor je onderneming zijn aftrekbaar. Deze kosten trek je af van de winst, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaald over je winst. Bewaar facturen van deze onkosten ( kosten voor reclame, website bemiddeling ) en investeringen ( scholing, bedrijfskleding, computer ) dan ook zorgvuldig.

Afschrijvingen voor zzp’ers

Bij afschrijvingen voor je bedrijf, zoals een auto, computers of kantoormeubilair, geldt eigenlijk hetzelfde als voor aftrekbare kosten. Ook bij afschrijvingen trek je de kosten af van je winst. Het verschil is dat afschrijvingen in termijnen worden betaald i.p.v. eenmalig.

Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers

De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2020 € 7.030 (was € 7.280 in 2019) en zal in de komende 10 jaar worden afgebouwd naar € 5.000. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt dan heb je recht op de helft van de zelfstandigenaftrek.

 

MKB Winstvrijstelling - 14%

De MKB-winstvrijstelling is een percentage van je winst dat je mag aftrekken. In 2019 bedraagt die vrijstelling 14% van je winst. De MKB-winstvrijstelling verlaagt je fiscale winst, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt.

Startersaftrek voor ondernemers en zzp’ers

Startersaftrek is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De startersaftrek is € 2.123. Je hebt recht op startersaftrek als je de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek hebt toegepast, of als je in de afgelopen 5 jaar geen onderneming hebt gehad.


De investeringsaftrek

Als ondernemer heb je verschillende fiscale voordelen, maar de investeringsaftrek wordt vaak vergeten.  Je hebt recht op investeringsaftrek als je in een jaar meer dan € 2300,- investeert in bedrijfsmiddelen.


Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Van je behaalde winst mag je een jaarlijks bepaald bedrag opzij zetten dat je kan gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag dat je opzij zet hoef je geen belasting te betalen. Voor alle duidelijkheid, de belasting over dit bedrag wordt later alsnog aan je berekend. Maar je kunt hier wel je voordeel uit halen, door die belasting zo laag mogelijk te maken.


De meewerkaftrek voor je partner

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat je van je winst kan aftrekken als je partner onbetaald meewerkt in je onderneming.
Je moet dan wel voldoen aan het urencriterium.

 

Stakingsaftrek voor zzp’ers die stoppen

Als je je onderneming stopt, kom je in aanmerking voor stakingsaftrek. Je kan maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die je hebt behaald bij het staken van de onderneming. Als je de onderneming hebt gekregen door de zogenoemde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer (overname tot en met 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001), geldt als voorwaarde dat je als ondernemer de onderneming 3 jaar of langer voor je rekening moet hebben gedreven.


Ondernemingsverliezen verrekenen

Als je onderneming verlies lijdt kun je dat verrekenen met de positieve andere inkomsten uit werk en woning uit box 1 in hetzelfde jaar. (bijvoorbeeld met je salaris van een andere dienstbetrekking in deeltijd).

Over het saldo van je inkomsten uit werk en woning wordt de belasting berekend. Is het verlies zo hoog dat je belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning van dat jaar negatief is? Dan mag je dat verrekenen met je belastbare inkomens van de 3 voorgaande jaren. Je krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren