Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgplan

Het zorgplan is een belangrijk onderdeel van het zorgdossier. Een zorgplan wordt ook wel behandel-, zorgleef-, ondersteunings- of beleidsplan genoemd. Bij het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg gebruiken verpleegkundigen / verzorgenden de term Zorgplan. Het verpleegkundig plan moet in overeenstemming van de client worden opgesteld en binnen 6 weken na het starten van de zorg af zijn. Een goed verpleegkundig plan moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Doelen worden gesteld; gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
  • Binnen welke termijn moet dit doel worden behaald / beoogd?
  • Wie is er verantwoordelijk voor welk onderdeel
  • Op welke wijze is er afstemming tussen meerdere zorgverleners
  • Wie is het aanspreekpunt betreffende het zorgbeleid?
  • Hoe vaak en wanneer worden de doelen geevalueerd en geactualiseerd? 

 

Zorgplan

Daarnaast worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager vermeld en wanneer welk zorgdoel is gestart. De datum van de eerstvolgende evaluatie staat vermeld in het plan. De zorgvrager geeft akkoord op het verwerken van de persoonlijke gegevens net als het opstellen van het zorgplan.  

Het Verpleeg Collectier thuiszorg maakt gebruik van de methode van Majory Gordon.Dit heet de PES - methode. Verpleegkundige / verzorgende rapporteren aan de hand van de verschillende (zorg) prolemen die er zijn. De zorgproblemen zijn om die reden genummerd zodat terug te lezen is op welke zorg probleem de bereffende rapportage van toepassing is.  PES is een manier om in de verpleegkunde klinisch te kunnen redeneren.

PES staat voor:

  • Probleem,
  • Etiologie (oorzaak)
  • Symptomen.

Op deze manier wordt het zorgplan op een overzichtelijke manier gebruikt en kan men er handig aan refereren in de rapportage.

Naast deze probleem omschrijving wordt aangegeven vanaf welke datum het zorg probleem gestart is en eventueel weer beeindigd.
Bij elke zorg probleem wordt een Doel opgesteld. Dit Doel kan zijn; genezing van bijvoorbeeld een wond, maar deze kan ook bestaan uit stabilisatie van de situatie of hulp bij achteruitgang. 

Aan de hand van dit doel worden Verpleegkundige / Verzorgende Acties opgesteld. Deze acties worden maandelijks geevalueerd en desnoods bijgesteld.