Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Coronamaatregelen 2 november 2021 

Coronamaatregelen 2 november

Vanavond staat er weer een persconferentie van het kabinet gepland. De maatregelen die zullen worden toegelicht zijn inmiddels bekend. De nieuwe Coronamaatregelen 2 november samengevat:

  • Verplichte Coronapas voor toegang wordt uitgebreid.

Vanaf vrijdag is de coronapas verplicht in onder meer sportscholen, zwembaden en op doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea.

In het verlengde ligt wellicht toepassing van de Coronapas in het onderwijs. Het kabinet wil verder onderzoeken of de coronapas op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Dat kan nu nog niet omdat daar een wetswijziging voor nodig is.

  • De mondkapjesplicht keert terug in de publieke binnenruimte en bij contactberoepen. Dat betekent dat er weer mondkapjes moeten worden gedragen bij bijvoorbeeld de kapper en op het gemeentehuis. Er wordt nog gesproken over de vraag of mondkapjes ook weer verplicht worden in winkels.
     
  • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt. Het demissionaire kabinet wil voortaan dat mensen de helft van de tijd thuiswerken.

 

Reden van Coronamaatregelen 2 november: het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1 juni. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt maandag dat nu in totaal 1212 mensen behandeld worden vanwege Covid-19.

Coronamaatregelen 2 november 2021 weer aangescherpt op persconferentie van Rutte vanwege het oplopende aantal COVID besmettingen. 

 

Herstelzorg thuis na Corona 


Ouderen ( of jongeren ) die genezen zijn van een COVID - 19 besmetting kunnen nog maanden last hebben van klachten gerelateerd aan de Corona besmetting. Voor herstel gaan mensen naar een revalidatie kliniek of tijdelijke opname in het ziekenhuis. De revalidatie na een COVID-19 besmetting kan echter ook gewoon thuis met particuliere zorg thuis. Particuliere thuiszorg is inzetbaar voor 24 uur aan huis, waardoor alle benodigde en vaak onplanbare thuiszorg verleent kan worden. 
 

Corona kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Circa één op de tien personen die COVID-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheidkortademigheid en conditieverlies maar ook hoofdpijnspierpijnreuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Aandacht voor herstelzorg voor deze  ‘long covid-patiënten’ is daarom belangrijk. Dat vraagt vaak om de inzet van meerdere disciplines in de thuiszorg zoals inzet van fysiotherapie naast verpleegkundige hulp thuis. 
 

Vermoeidheid is het allergrootste probleem bij mensen met restverschijnselen. Het legt ze lam in hun dagelijks leven, waardoor ze overal hulp bij nodig hebben zoals het verlenen van de persoonlijke zorg tot het bereiden van de maaltijd.  Naast de vermoeidheid komen benauwdheidsklachten veel voor. Ook de conditie is vaak flink achteruitgegaan. De particuliere verpleging ondersteunt met bijvoorbeeld het wassen en aankledenstructuur in de dag aan te brengen en een luisterend oor. Hiermee probeert ze langzaam de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen weer te vergroten. Ook kan extra zuurstof toediening thuis nodig zijn. 
 

De samenwerking tussen verschillende (para-)medische disciplines in tijdelijke zorg / revalidatie is noodzakelijk. Korte lijnen en weten wie je waarvoor nodig hebt is daar een belangrijk onderdeel van. En bovenal gaat het om gewoon doen; ‘elkaar opzoeken’ om samen te werken aan het herstel van de patiënt.

Onderaan deze pagina staat een publicatie van Vilans die instrueert hoe beter samengwerkt kan worden om een spoedig herstel van COVID-19 clienten te vergroten